Om Tema Industrimålning

Tema Industrimålning grundades 1990. Verksamheten växte, liksom kundstocken. 1995 köptes Tema Industrimålning upp av Byggnads AB Anderson & Baggman. I dag fungerar företaget som ansedd aktör för externa kunder.

Tema Industrimålnings anläggning är uppdelad i de tre sektionerna blästring, ytbehandling och entreprenadverksamhet. I blästringshallen avlägsnas färg och rost. Sand sprutas på godset med högt tryck och gör materialet rent med en bra ytstruktur.

I industrimålningsanläggningen rostskyddas godset och lackeras med modern utrustning.

Entreprenadsektionen arbetar mestadels ute hos kundföretagen. Det kan exempelvis gälla blästring och lackering av stålkonstruktioner eller industrilokaler.

Tema Industrimålning är givetvis miljö- och kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9 001: 2000 och SS-EN ISO 14 001:2004.