Välkommen till Tema Industrimålning

Vi blästrar, ytbehandlar, rostskyddar och lackerar tillverkat gods i vår moderna anläggning. Den ligger i anslutning till övriga företag i koncernen.

Vi har också entreprenadverksamhet med underhåll och reparationer ute hos kund.

Läs mer om oss…