Välkommen till LA Bygg-frakt

Vi är ett transport- och lyftföretag med bred kapacitet. Vi är vana att tänka flexibelt vare sig det gäller specialtransporter, lyft eller dra fjärrvärmeledningar. Här ser du några exempel på egna fordon.

Läs mer om oss…