Lekeberga Förskola

På uppdrag av Vallonbygden har vi installerat vattenburet värmesystem och även installerat fjärrvärme i Lekeberga förskola.

Beställaren har för avsikt att bli av med direktverkande el i sitt fastighetsbestånd. Projektet startade i mitten av april och var slutbesiktigat i slutet av augusti 2014.

I ett uppdrag som detta var det viktig med möten med brukaren och informera om tidplaner, arbetets gång och hur många som skulle arbeta med projektet, eftersom vi skulle vara på avdelningar där små barn uppehåller sig, var säkerheten ett stort fokus.

Starten på projektet var arbetet i undercentralen där vi skulle byta ut befintlig utrustning varmvattenberedare och dylikt. På grund av att vi måste stänga av allt vatten till förskolan så fick vi förbereda inväxlingen noggrant i minsta detalj. Ute i lokalerna skulle elektriska element demonteras och vattenelement monteras. Allt detta arbete gick enligt tidsplanen. och vi fick mycket beröm för att allt hade gått så bra. Även beställaren Vallonbygden (Annti Johnsson) tyckte att det gott väldigt bra och vill fortsätta att konvertera förskolan vid Västra Basvägen detta år.

IMG_3288