VVS i villa med sjöutsikt

Arkitekt Carla van Linge ritade ett hus åt sig och sin familj som Anderson och Baggman byggde från grunden. Comfort i Finspång fick uppdraget att göra alla VVS-installationer inklusive avloppsbädd, bergvärme och dagvatten. Samplanering och samarbete underlättar arbetet för båda parter. Här kan du följa delar av det arbetet.

I villan blir det golvvärme (ca 700 meter rör i golven) och mellan villan och garage dras vatten och avlopp i en kulvert som också rymmer teknisk kommunikation. I slutet av november kunde vi koppla in golvvärmen så att betongplattan kunde torkas ur och vi fick värme i  huset. Huset värmas med bergvärme som är anslutet till golvvärmesystemet. Värmen tas från drygt 100 meter ner i berget.

Huset ligger utanför det kommunala ledningsnätet så det krävdes enskilt avlopp med egen reningsanläggning som vi också byggde.

Flera bilder från det här projektets byggnation som Anderson och Baggman utförde finns på deras hemsida. Klicka här