Svälthagsskolan fick nytt tak

Taket över Svälthagsskolans matsal läckte. Vi fick i uppdrag av Vallonbygden AB att byta halva taket. I ett tidigare skede hade endast halva taket bytts. Uppdraget var att ta bort det befintliga – takpannor, hängrännor, stuprör, läkt och underlagspapp, men behålla befintliga plåtarbeten ovanpå taket som hade en funktion för huset. Plomberade takhuvar togs bort. På det rensade taket lades ny takpapp, ny läkt och nya tegelpannor. Stegen till skorstenen byttes samt nya hängrännor och stuprör monterades. Efter två veckor kunde byggställningen monteras ner.