Renovering 1700-talshus – golv

De befintliga golven var av skiftande material. Några var sedan tidigare renoverade men några lägenheter hade golv som var väldigt gamla. De äldsta golven hade stenläggning som var ojämn. Inom varje lägenhet låg inte heller golven i samma nivå. Vi har jämnat ut mellan rummen för att undvika trösklar. Nu finns här massiva furugolv i alla rum utom våtrummen. Där kakelugnar står kvar har vi behållit en stenläggning som gnistskydd även om kakelugnarna inte fungerar.

Klicka på länk nedan så kommer du till sida där projektets olika delar visas.

Gammalt blir nytt
Väggar
Tak
Kök
VVS