Humlevägen lägenheter – VVS-arbeten

Anderson och Baggman fick uppdraget att bygga 18 lägenheter på Humlevägen. Det är fyra tvåvånings huskroppar som byggs åt Vallonbygden.

På bilderna kan du följa hur våra Comfortmedarbetare genomför uppdraget. Vi följde deras arbete med nya bilder lite då och då. Den här sidan fokuserar på arbeten med VVS (vatten – värme – sanitet). Bilderna kommer från de fyra husen.

Innan de fyra husgrunderna gjutits med betong placerades rör för vatten, avlopp – och golvvärmen som är vattenburen i marklägenheterna – i husgrunderna. I grunderna finns även kanaler för el och IT-kommunikation. Husen får sin värmeenergi från bergvärme. Kall- och varmvatten samt värmen i husen står i förbindelse med en undercentral i ett teknikhus.

VVS-arbetena sker i etapper, till början direkt på marken. Rör för avlopp och dagvatten läggs längst ner i grunderna och i rörgravar under marknivå och mellan husen. Ledningar för kall- och varmvatten samt golvvärme våning 1 gjuts in i betonggrunderna. Sedan sker rördragning i väggar och bjälklag som kopplas ihop i varje lägenhet innan de kläds in.  När innerväggarna är på plats med ytskikt sker inkoppling av vatten och avlopp i kök och badrum.  Detta kräver samordning av de olika arbetsmomenten och mellan alla yrkeskategorier. 

På uppdragets övriga underrubriker kan du följa andra delar av uppdraget.