Humlevägen lägenheter – målning kakel mm

Anderson och Baggman har byggt 18 lägenheter på Humlevägen. Det är fyra tvåvånings huskroppar som byggs åt Vallonbygden. Inflyttning i hyreslägenheterna hösten 2019.

Till delar av projektet anlitar vi lokala samarbetspartner. Företag med lång erfarenhet som vi samarbetat med i flera projekt. När vi satt gips på väggar och tak tar de vid och skapar ytskikten. Väggarna och taken i alla rummen målas. Toaletterna får kakel på väggar och golv. Alla lägenheter ventileras på ett sätt som tar tillvara mesta möjliga energi. Elinstallationer och IT-kommunikation samlas i varje våning i en central för teknisk utrustning som i sin tur leder till teknikhuset.

Många yrkesgrupper och företag är involverade i detta projekt. Anderson och Baggman står för samordningen av de olika arbetsmomenten och mellan alla yrkeskategorier. 

På uppdragets övriga underrubriker kan du följa andra delar av uppdraget.