Humlevägen lägenheter – husgrunder

Anderson och Baggman fick uppdraget att bygga 18 lägenheter på Humlevägen. Det är fyra tvåvånings huskroppar som byggs åt Vallonbygden.  Inflyttning i hyreslägenheterna hösten 2019

På bilderna kan du följa hur våra medarbetare genomför uppdraget. På den här sidan har vi fokus på arbetet med husgrunderna. Vi visar arbetet med bilder som blandats från de fyra husgrunderna.

Alla husgrunder har pålats ner till berg till följd av osäkra markförhållanden. Vi har fyllt upp med sten och grus som komprimerats mellan pålarna. Ovanpå detta har vi lagt en tjock isolering och byggt upp en form av isolerade väggar som utgör grundernas ytterkanter. I den isolerande formen har lagts rör för vatten, avlopp, el och fiberanslutning samt en stark armering till betongen. Grunderna har även fått rör för vattenburen golvvärme i marklägenheterna innan gjutningen.  Till julen 2018 hade alla fyra husgrunderna gjutits. Alla fyra husen står i förbindelse via rör i marken med ett teknikhus för el, vatten, värme och fibernätsanslutning.

Med husgrunderna på plats var vi beredda på leverans av husens väggar, bjälklag och tak. Men först ska det byggas ställningar.

Det är många olika arbetsmomenten och yrkeskategorier i en så omfattande byggnation. Det kräver samordning, yrkesskicklighet och flexibilitet för att det ska bli ett gott slutresultat till stor nytta för kunden.

På uppdragets övriga underrubriker kan du följa andra delar av uppdraget lite mera i detalj.