Humlevägen lägenheter – markarbete

Anderson och Baggman fick uppdraget att bygga 18 lägenheter på Humlevägen. Det är fyra tvåvånings huskroppar som byggs åt Vallonbygden. Inflyttning i hyreslägenheterna hösten 2019.

På bilderna kan du följa hur våra medarbetare genomför uppdraget med markarbetet.  Vi visar uppdraget med bilder från markarbetena kring de fyra husen.

Arbetet startade sommaren 2018 med en första schaktning för grunderna. Vi har egen anpassad maskinpark för dessa markarbeten. Samtliga husgrunder pålas ner till berg till följd av osäkra markförhållanden. Vi har fyllt upp med sten och grus som komprimerats mellan pålarna.  I marken mellan och in i husen läggs rör för vatten, avlopp, el, fibernät, bergvärme samt vattenburen värme till alla husen. Dessa ledningar mynnar i ett teknikrum i ett av husen. Värmesystemet tar sin energi från borrade hål i berget. Vatten, fiberanslutning, och värme styrs till stor del från teknikhuset.

Under byggtiden har vädret varierat kraftigt – från solsken och plusgrader till snöfall och minusgrader. På försommaren 2019 började vi återställa den yttre miljön närmast och mellan husen. Lägenheterna i bottenplan får en uteplats med plattor. Mellan husen blir det asfalterade gångar och gräsmattor och en rad plattor närmast runt huskropparna.

På uppdragets övriga underrubriker kan du följa andra delar av uppdraget lite mera i detalj.