Utemiljö för marklägenheter Nyhemsområdet

Eftersatt underhåll och hyresgäster som lite efter eget huvud utformat uteplatser hade gjort utemiljön vildvuxen utmed ett av hyreshusen på Nyhemsområdet. Vi fick i uppdrag av Vallonbygden att bygga upp en ny utemiljö till de lägenheter som har uteplats samt snygga till området närmast utanför. Utformningen skulle vara trevlig för hyresgästerna och lätt att sköta för hyresvärden. De skulle även ha ett likformigt utseende. Vi började med att städa och sedan bygga upp allt från grunden. Alla uteplatser har fått plattor som golv och staket som gräns mellan lägenheterna. Mot de allmänna gräsytorna har vi planterat buskar som blir högre med tiden och ger då insynsskydd och lä.

Arbetet har vi utfört som totalentreprenad i samarbete med lokala företag. Hur vi arbetat med de olika momenten kan du se på bilderna.

Rensa
Underlag för plattor
Lägga plattor
Sätta kantsten
Bygga murar
Staket
Återställa gräsytor
Sätta buskar