Gjuta ramper Ruda bro Göta Kanal

Göta Kanalbolag genomför en omfattande upprustning som kallas Göta Kanal 2.0. Den ska pågå under flera år. Åtgärderna genomförs den period på året som kanalen är stängd för trafik. Renoveringarna omfattar flodfåran, broar inklusive på- /avfarter med kringutrustning samt egna fastigheter utmed kanalen. Ruda bro i Borensberg har renoverats på verkstad. Vi har fått förtroende att renovera betongramperna som leder upp på bron. Dels den körramp i betong som leder upp på bron från ena sidan och på andra sidan den stödramp som bron rullar och vilar på när den dras in från farleden. Ett spännande projekt i historisk och turistisk miljö.

Ovan ser du några bilder från gjutningen som gjordes efter den renoverade och nymålade bron lyfts tillbaka på plats.