Gräva och dränera

Vi grävde ner till nederkant av på husgrunden runt hela huset. Till den nivån var det ca fyra meter. Närmast huset var det fuktsamlande lera hela vägen ner till botten av grunden. Väl nere i den nivån upptäckte vi att det saknades dränering helt och hållet. Huset ligger lågt i förhållande till omgivningen så här samlas vatten kring huset. Orsaken till fuktproblemen i källaren blev därmed uppenbara. Huset stod bokstavligen i vatten upp till stövelskaften.  Vi anlade dräneringsrör och duk som förhindrar igensättning av rören samt fyllning med dränerande material närmast huset. Det garanterar rätt byggteknisk funktion i många år.

Vill du titta lite närmare på de olika delprojekten så klicka på någon av länkarna här nedan eller i spalten till höger. Tillbaka till starten av projektet.

Delprojekten:

Dagvatten och rensbrunn

Åtgärda källarväggar

Byta avloppsrör

Fylla upp och återställa marken

Bygga uteplats