Dagvatten och rensbrunn

Alla hus behöver ha det torrt om fötterna. Annars blir det fuktproblem. Det här husets låga placering i förhållande till omgivningen gjorde att vi grävde djupare i ena hörnet och anlade en brunn. Då var vi nere på ca sex meters djup. I brunnen finns en pump som pumpar upp vattnet som ska vidare till kommunens dagvattensystem. Eftersom det inte fanns någon dränering runt huset fanns det inte heller någon ledning för att föra ut vattnet kring huset till kommunens VA-system. Vi anlade ett system med rör, brunnar och marklutning som tar hand om vatten från området runt huset, från taket och parkeringarna.

Vill du titta lite närmare på de olika delprojekten så klicka på någon av länkarna här nedan eller i spalten till höger. Tillbaka till starten av projektet.

Delprojekten:

Gräva och dränera

Åtgärda källarväggar

Byta avloppsrör

Fylla upp och återställa marken

Bygga uteplats