Åtgärda källarväggar

Husets källarväggar av betong hade en gång i tiden tjärats. Vi slipade bort återstående rester till ungefär hälften. Alla källarväggarna högtryckstvättade vi upp till marknivån för att få bort rester av jord och lera. Husets grundsula kompletterade vi med en betonggjutning för att få fall på det vatten som ev. kommer utmed husväggen. Den delen av grunden behandlade vi med Platon membran. Platonmatta som ventilerar satte vi närmast källarväggarna. Utanpå dessa satte vi Platon dräneringsskivor och sedan en duk som förhindrar igensättning av finkornigt material. Upptill tätades med kantlist och tätningsmassa.

Vill du titta lite närmare på de olika delprojekten så klicka på någon av länkarna här nedan eller i spalten till höger. Tillbaka till starten av projektet.

Delprojekten:

Gräva och dränera

Dagvatten och rensbrunn

Byta avloppsrör

Fylla upp och återställa marken

Bygga uteplats