Återställa marken

När allt är återfyllt kan man fundera på vad som döljs under marknivån. Som med allt hantverksjobb så är underarbetet väldigt viktigt. Att man använder rätt material, rätt teknik och kompetenta medarbetare som utför arbetet. Det är vi bra på. Återfyllningen har gjorts i etapper. Hela baksidan med dränering mm blev klar först. Vi återställde gräsmattan och jämnade till hela ytan från huset och ut till tomtgräns. På framsidan fyllde vi upp med material i olika skikt och packade det så att ytan ska bli stabil. Marken ska även leda ytvatten åt rätt håll – bort från huset via marklutning och brunnar. I anslutning till entréerna har vi gjort två parkeringsytor för bilar. Mellan dem byggde vi en uteplats omgiven av gräsmattor och plats för parkering av cyklar. Grusade områden på framsidan kommer asfalteras.

Vill du titta lite närmare på de olika delprojekten så klicka på någon av länkarna här nedan eller i spalten till höger. Tillbaka till starten av projektet.

Delprojekten:

Gräva och dränera

Dagvatten och rensbrunn

Åtgärda källarväggar

Byta avloppsledning

Bygga uteplats