Dränering mm hyreshus

En hyresfastighet på Östermalm hade problem med fukt och vatten i källaren. Huset som har många år på nacken behövde åtgärdas. Fastigheten ligger lågt i förhållande till omgivningen så dit rinner vatten. Att det uppstått fuktproblem blev uppenbart när vi grävde oss neråt runt hela fastigheten ner till botten utmed husgrunden. Det visade sig att dränering och att leda bort ytvatten till kommunens dagvattensystem helt saknades. Vi anlade en djup brunn med pump för att ta hand om lågt kommande vatten. Vi anlade dränering samt rengjorda, tätade och isolerade källarväggarna. Nu kommer fastigheten klara sig många år. Rostiga avloppsrör i källaren bilades upp och ersattes med nya rör. När allt detta var klart anlade vi nya gräsmattor, två bilparkeringar, cykelparkering och en uteplats med plank som avgränsning.

På bilderna ovan kan du följa huvuddragen i dessa arbeten. Vill du titta lite närmare på de olika delprojekten så klicka på någon av länkarna här nedan eller i spalten till höger.

Delprojekten:

Gräva och dränera

Dagvatten och rensbrunn

Åtgärda källarväggar

Byta avloppsrör

Fylla upp och återställa marken

Bygga uteplats