Ny utemiljö Nyhem gula området

Utemiljön på Nyhems gula område har genomgått en stor förändring 2018. Arbetet började under sommaren och avslutades i oktober. Nu har området fått en ny kostym.

Under hösten 2017 fick området ny fjärrvärme. Det omfattande grävarbetet för ledningarna och behov av renovering medförde en översyn av utemiljön. Vallonbygden gav Anderson och Baggman uppdraget att genomföra markprojektet. Eftersom hela området skulle göras om från grunden togs i princip all befintlig utemiljö bort. Marklägenheternas uteplatser har fått nya plattor, staket, rabatt eller kantsten som avgränsning mot den nya körvägen som löper utmed husen. Marken vid entréerna har nu en svag lutning som ersätter de tidigare trappstegen, som anpassas för funktionshindrade. Där nivåskillnaderna är för branta för sluttningar gjordes avgränsningar med murar. Antalet parkeringsplatser har ökat. Mellan bilparkeringarna och husen finns nu områden för lek och samvaro. De utformas på lite olika sätt med gräs, plantering, stenläggning, utemöbler mm. Mellan bilparkeringarna och de gemensamma ytorna har det staketet, som fanns där tidigare, tagits tillvara och renoverats.  

Med bilderna ovan kan du dels se hur det såg ut från början och slutresultatet samt följa hur arbetet bedrivits. Mycket av markarbete är ett hantverk som kräver noggrannhet, kunskap och även styrka. Vi använder oss av maskiner där så är möjligt. Det minskar tunga lyft för medarbetarna. Det är dock det mänskliga ögat, erfarenhet och känsliga fingrar hos hantverkare och maskinister som till sist avgör att helheten blir bra. Dessa personer finns hos oss.