Om Anderson & Baggman – markarbeten

Anderson och Baggman har genom åren utvecklats till en lokal byggentreprenör med ett brett register av kompetenser och kunskaper. Markarbeten är grunden till all byggnation. Där är vi starka. Vi har tillgång till både små och stora maskiner, kunniga medarbetare som kan markarbeten och tillgång till expertkunskaper för alla markförhållanden. Vi går på djupet med våra markprojekt och höjer marknivån där det behövs.

Våra kunder är kommuner, industri, bostadsbolag, små och stora företag samt privatpersoner. Vi  anlägger avlopps- och vattenledningar från både enskilda fastigheter till hela bostadsområden, bygger och renoverar reningsanläggningar, bygger ut fjärrvärmenätet, dränerar runt större hus och villor och anlägger ytskikt i olika material. För att bara nämna några av våra genomförda arbeten. Byggnads AB Anderson & Baggman är ett genuint familjeföretag med närhet till alla beslut.

Våra  grundvärderingar är:
”Kunden ska vara nöjd – varje gång.
De som anlitar oss ska veta vad de får.
Vårt namn och varumärke signalerar kvalitet”.

Så har det varit i 50 år och så ska det fortsätta vara.

Samtliga bolag inom Byggnads AB Anderson & Baggman certifierade enligt SS-EN ISO 9 001: 2000 och SS-EN ISO 14 001:2004.