Välkommen till Anderson & Baggman – markarbeten

Byggnads AB Anderson & Baggman har över 50 års erfarenhet av ny- och ombyggnationer av allt från industrifastigheter till husbyggen, från markarbeten till takläggning. Vi har kundfokus, smidiga lösningar, hög kvalitet och kompetenta medarbetare. Vi står idag stadigt på två ben – byggnation och markarbeten.

Vi har moderna maskiner i olika storlekar som underlättar och gör arbetet effektivt. Kunniga medarbetare med lång erfarenhet av markarbete säkerställer bra kvalitet, nöjda kunder och hållbara projekt.

Ovan ser du några av våra senaste projekt: Hårstorpsområdet – ny utemiljö runt hyreshus, Stenstorp – markberedning för villa, Vibjörnsparken – lekpark i friluftsområde, centrum – gångbro över bäck, Industriområdet – byta ut oljeavskiljare åt företag, Göta kanal – markarbeten vid bro över kanalen, Hårstorpsområdet – dränering runt hyreshus.

Gå vidare till Uppdrag så finner du exempel på hur vi arbetet med våra projekt inom marksidan.

Vill du se våra projekt inom byggsidan så Klicka här.