Välkommen till Anderson & Baggman – markarbeten

Byggnads AB Anderson & Baggman har över 50 års erfarenhet av ny- och ombyggnationer av allt från industrifastigheter till husbyggen, från markarbeten till takläggning. Vi har kundfokus, smidiga lösningar, hög kvalitet och framför allt erfarna och kompetenta medarbetare. Vi står idag stadigt på två ben – byggnation och markarbeten.

Vi har moderna maskiner i olika storlekar som underlättar och gör markarbetet effektivt. Kunniga medarbetare med lång erfarenhet av markarbete säkerställer bra kvalitet, nöjda kunder och hållbara projekt. Vi går på djupet med våra markprojekt och höjer marknivån när det behövs.

Ovan ser du några av våra senaste projekt:
Hårstorpsområdet – ny utemiljö runt hyreshus,
Stenstorp – markberedning för villabygge,
Vibjörnsparken – lekpark i friluftsområde,
Centrum – gångbro över bäck,
Industriområdet – byta uttjänt oljeavskiljare åt företag,
Göta kanal – markarbeten vid bro över kanalen,
Hårstorpsområdet – dränering runt hyreshus.

Gå vidare till Uppdrag så finner du exempel på hur vi arbetet med våra projekt inom marksidan.

Framtidens byggnadsarbetare

Våra erfarna medarbetare delar gärna av sig av sina erfarenheter. Vi tar därför emot lärlingar och elever på våra byggnadsarbeten. Vi har bra samarbete med Bergska Skolans byggelever och Vreta Utbildningscentrums markelever. Inom Anderson & Baggman anser vi att det är en förutsättning för utveckling att säkerställa att fortsatt kompetens kommer finnas inom företaget.

Vill du se våra projekt inom byggsidan så Klicka här.