Välkommen till Anderson & Baggman

Byggnads AB Anderson & Baggman har över 50 års erfarenhet av ny- och ombyggnationer av allt från industrifastigheter till husbyggen, från markarbeten till takläggning. Vi har kundfokus, smidiga lösningar, hög kvalitet och kompetenta medarbetare. Vi står idag stadigt på två ben – byggnation och markarbeten.

Ovan ser du några av de projekt vi avslutat: fasaden på Curt Nicolin gymnasiet, Fröhuset förskola total renovering och om- och tillbyggnad, förskola som byggdes om till lägenheter, industrilokal byggdes om bussgarage och nytt tak på hyresfastigheter.

Under fliken Uppdrag ser du exempel på pågående och nyligen avslutade arbeten.

Läs mer om oss…