Välkommen till Anderson & Baggman

Byggnads AB Anderson & Baggman har över 50 års erfarenhet av ny- och ombyggnationer av allt från industrifastigheter till husbyggen, från markarbeten till takläggning. Vi har kundfokus, smidiga lösningar, hög kvalitet och kompetenta medarbetare. Vi står idag stadigt på två ben – byggnation och markarbeten.

Ovan ser du några av de projekt vi avslutat: fasaden på Curt Nicolin gymnasiet, villor Vibjörns väg, förskolan som byggdes om till lägenheter.

Under fliken Uppdrag ser du exempel på pågående och nyligen avslutade arbeten.

Läs mer om oss…